ความแม่นยำของสี

บริษัทใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สีในหน้าจอมีความถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับประกันว่าสีในจอกับสีของผลิตภัณฑ์จริงจะตรงกันทุกประการ ดังนั้นจึงไม่ควรคาดหมายว่าสีในจอจะเหมือนกับสีจริง สีในจออาจต่างกันไปตามการตั้งค่าและความละเอียดของหน้าจอ