• Colour Futures

สีแห่งปี
2018

HEART WOOD

สีแห่งปี 2018 จากดูลักซ์ (ColourFutures™) คือ ฮาร์ทวูด (Heart Wood) หรือสีโทนกลางในเฉดน้ำตาลอมม่วงที่สวยงาม จากการวิจัยของเราพบว่าคนทั่วโลกต้องการบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และนี่เองเป็นที่มาของสีฮาร์ทวูดในปี 2018

ดาวน์โหลดหนังสือ Colour Fututre 2018