ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถแยกท่านจากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ท่านในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท และช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทได้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัท

คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่บริษัทจัดเก็บในบราวเซอร์ของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านหากท่านยินยอม คุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลที่โอนไปยังฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริษัทใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างสูง คุกกี้นี้มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ที่ช่วยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์บางส่วน ใช้ตะกร้าสินค้า หรือใช้บริการเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพคุกกี้นี้ช่วยให้บริษัททราบและสามารถนับจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์และดูว่าผู้เข้าใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ในส่วนไหนบ้าง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ เช่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

คุกกี้เพื่อการทำงานคุกกี้นี้ช่วยให้ทราบเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับท่านได้ ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำความต้องการของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาค)

คุกกี้ระบุเป้าหมายคุกกี้นี้บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทของท่าน หน้าที่ท่านเข้าชม และลิงก์ที่ท่านกด บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัทและการโฆษณาที่แสดงบนหน้าเว็บมีความเหมาะสมกับความสนใจของท่าน บริษัทอาจแบ่งข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้

 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละแบบที่บริษัทใช้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ดังกล่าวในตารางต่อไปนี้

คุกกี้

ชื่อ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

__utma

Google Analytics

ใช้เพื่อแยกผู้ใช้และช่วงการใช้งาน (เซสชั่น) คุกกี้จะสร้างขึ้นเมื่อ javascript library ทำงานและไม่มีคุกกี้ _utma อยู่ คุกกี้นี้จะอัพเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics

Google Analytics Cookie Usage on Websites 

Google Analytics Privacy Overview

__utmb

Google Analytics

Uใช้เพื่อระบุเซสชั่น/การเยี่ยมชมใหม่ คุกกี้จะสร้างขึ้นเมื่อ javascript library ทำงานและไม่มีคุกกี้ _utma อยู่ คุกกี้นี้จะอัพเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics

Google Analytics Cookie Usage on Websites 

Google Analytics Privacy Overview

__utmc

Google Analytics

ไม่ใช้ใน ga.js ในอดีตตั้งค่ามาเพื่อการทำงานร่วมกับ urchin.js คุกกี้นี้ทำงานร่วมกับคุกกี้ _utmb เพื่อระบุว่าผู้ใช้ใช้งานเซสชั่นใหม่/เข้าเยี่ยมชมใหม่หรือไม่

Google Analytics Cookie Usage on Websites 

Google Analytics Privacy Overview

__utmz

Google Analytics

จัดเก็บที่มาหรือแคมเปญที่อธิบายว่าผู้ใช้มาถึงเว็บไซต์ได้อย่างไร คุกกี้จะสร้างขึ้นเมื่อ javascript library ทำงาน คุกกี้นี้จะอัพเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics.

Google Analytics Cookie Usage on Websites 

Google Analytics Privacy Overview

__utmv

Google Analytics

ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมแบบแปรผัน คุกกี้นี้สร้างขึ้นเมื่อผู้พัฒนาใช้วิธี _setCustomVar เก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมแบบแปรผัน คุกกี้นี้จะใช้ในวิธี setVar ด้วยซึ่งไม่แนะนำ คุกกี้นี้จะอัพเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics

Google Analytics Cookie Usage on Websites

Google Analytics Privacy Overview

message

Facebook

คุกกี้นี้จะใช้เพื่อระบุว่าผู้ใช้ใช้งานโดยลงชื่อเข้าใช้งานหรือไม่ โดยประกอบด้วย token ที่ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ได้

 

akzo-dulux

เว็บไซต์

คุกกี้นี้ใช้เพื่อรักษาสถานะของ scrapbook ของผู้ใช้ขณะที่ไม่ได้ลงชื่อใช้งาน

 

cc_cookie_accept

การยอมรับคุกกี้

คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บสถานะว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขการใช้คุกกี้หรือไม่

 

 

โปรดทราบว่าบุคคลภายนอก (รวมถึงเครือข่ายการโฆษณาและผู้ให้บริการภายนอกเช่นบริการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์) อาจใช้คุกกี้เช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ คุกกี้ดังกล่าวน่าจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพหรือคุกกี้ระบุเป้าหมาย

ท่านสามารถปิดคุกกี้ได้โดยการปรับค่าในบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปรับค่าบราวเซอร์ให้ปิดการใช้คุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่สำคัญ) ท่านอาจไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

เว้นแต่คุกกี้ที่สำคัญ คุกกี้ทั้งหมดจะหมดอายุหลังจาก 2 ปี