Landing page

Thiết kế không gian dựa trên con người làm trọng tâm

Dulux Professional có thể giúp bạn tạo ra những không gian công cộng tốt hơn với màu sắc và sơn

Những không gian được thiết kế tốt có thể ảnh hưởng đến hành vi và tinh thần của chúng ta. Việc sử dụng màu sắc đóng một vai trò quan trọng, cách tiếp cận màu sắc có thể khác nhau tùy theo từng không gian và phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng trong không gian cụ thể đó. Dựa trên nghiên cứu, chúng tôi tin rằng có thể thiết kế những bảng màu làm giàu và mang lại lợi ích cho các không gian và người sử dụng khác nhau. Sứ mệnh của Dulux Professional là thêm màu sắc vào cuộc sống của mọi người. Chúng tôi hướng đến việc giúp các chuyên gia cải thiện dự án của họ bằng cách tạo sự hòa hợp giữa không gian và những người sử dụng chúng.

Tạo sự hòa hợp giữa không gian và con người

MÀU SẮC MANG LẠI CƠ HỘI

Màu sắc được áp dụng đúng cách mang lại cơ hội mạnh mẽ. Môi trường xây dựng, thiết kế nội/ngoại thất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự phát triển và năng suất

MÀU SẮC TẠO CƠ HỘI

Sử dụng màu sắc một cách đúng đắn mang lại nhiều cơ hội quan trọng. Môi trường xây dựng, thiết kế nội/ ngoại thất đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần và hiệu suất làm việc.

BỘ MÀU DỄ ÁP DỤNG

Dựa trên nghiên cứu, chúng tôi giúp cải thiện cuộc sống của khách hàng và người sử dụng, với bộ màu dễ áp dụng cho các không gian văn phòng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, mang lại hướng dẫn rõ ràng.

Công cụ & Dịch vụ

Contact Us

LIÊN HỆ

ENQUIRY

Email: info.vn@akzonobel.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:  1900 555 561

GIỜ LÀM VIỆC:  8.30 - 17.30, thứ 2 đến thứ 6

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...